Dr

BS.CKI. TĂNG QUỐC THỊNH

Trưởng Khoa Liên Chuyên Khoa

BS.CKI. TĂNG QUỐC THỊNH

Trưởng Khoa Liên Chuyên Khoa

Bác sĩ Tăng Quốc Thịnh tốt nghiệp Bác sĩ y khoa tại Học viện Quân y năm 1995. Sau đó bác sĩ tiếp tục chinh phục bằng Bác sĩ Chuyên khoa I về Nhãn khoa của Đại học Y Dược TP.HCM năm 2013. Với hơn 28 năm kinh nghiệm trong ngành y, bác sĩ Thịnh hiện giữ chức Trưởng khoa Liên chuyên khoa tại Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Minh Hải.

Số năm công tác: 28 năm

Quá trình công tác: 

  • 1995 – 2018: Bác sĩ điều trị – Trưởng phòng Kế Hoạch Tổng Hợp, Trung tâm phòng chống các bệnh xã hội tỉnh Cà Mau.
  • 2019 – Hiện tại: Bác sĩ điều trị – Trưởng khoa Liên chuyên khoa, Bệnh viện Hoàn Mỹ Minh Hải.

Kinh nghiệm và đào tạo:

  • 2005: Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa, Học viện Quân Y.
  • 2013: Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa I – Nhãn khoa, Trường Đại học Y Dược TP.HCM.
  • Chứng nhận chuyên môn Soi góc tiền phong, Bệnh viện Mắt TP.HCM, 2009.
  • Chứng nhận chuyên môn Siêu âm Nhãn Khoa, Bệnh viện Mắt TP. HCM, 2011.
  • Chứng nhận chuyên môn Chụp cắt lớp võng mạc bằng máy OTC, Bệnh viện Mắt TP.HCM, 2015.
  • Chứng nhận Thị trường – ứng dụng thị trường kế tự động Humphrey và FDT trong chẩn đoán lâm sàng, 2015.
  • Chứng nhận Tiêm nội nhãn, Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2022.
  • Chứng nhận Phẫu thuật Phaco, Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2023.