Dr

BS.CKI. NGUYỄN BÁ TOẢN

Trưởng khoa Khoa xét nghiệm

BS.CKI. NGUYỄN BÁ TOẢN

Trưởng khoa Khoa xét nghiệm

Bác sĩ Nguyễn Bá Toản đạt Chuyên khoa I, chuyên ngành xét nghiệm Y học tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng vào năm 2020. Hiện tại, ông là Trưởng khoa Xét nghiệm tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương. Trong nhiều năm qua, để nâng cao kỹ năng, bác sĩ Toản cũng đã đạt được nhiều chứng chỉ và chứng nhận như “An toàn sinh học trong phòng thí nghiệm”, “Kỹ thuật đọc PAP”, “Quản lý chất lượng xét nghiệm chuyên đề: Ngoại kiểm xét nghiệm (EQA)”.

Quá trình công tác:

  • Trước 01/07/2017: Nhân viên tại phòng xét nghiệm Công ty TNHH Y tế Huy Khoa.
  • 2017 – Hiện tại: Bác sĩ điều trị và sau đó là Trưởng khoa xét nghiệm, Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương.

Kinh nghiệm về đào tạo:

  • 2009: Tốt nghiệp trường Cao đẳng Công nghệ – Đà Nẵng.
  • 2012: Tốt nghiệp trường Cao đẳng KT Y tế II – Bộ Y tế, Đà Nẵng.
  • 2020: Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa I, chuyên ngành xét nghiệm Y học tại Trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng.