Dr

BS.CKI. NGUYỄN BÁ TOẢN

Trưởng khoa Khoa xét nghiệm

BS.CKI. NGUYỄN BÁ TOẢN

Trưởng khoa Khoa xét nghiệm

Bác sĩ Nguyễn Bá Toản đạt Chuyên khoa I, chuyên ngành xét nghiệm Y học tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng vào năm 2020. Hiện tại, ông là Trưởng khoa Xét nghiệm tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương. Trong nhiều năm qua, để nâng cao kỹ năng, BS. Toản cũng đã đạt được nhiều chứng chỉ và chứng nhận như “An toàn sinh học trong phòng thí nghiệm”, “Kỹ thuật đọc PAP”, “Quản lý chất lượng xét nghiệm chuyên đề: Ngoại kiểm xét nghiệm (EQA)”.

Quá trình công tác:

  • Trước 01/07/2017: Nhân viên tại phòng xét nghiệm Công ty TNHH Y tế Huy Khoa
  • 2017 – nay: Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương

Kinh nghiệm về đào tạo:

  • 2006 – 2009: Sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ – Đà Nẵng
  • 2009 – 2012: Sinh viên trường Cao đẳng KT Y tế II – Bộ Y tế, Đà Nẵng
  • 2018 – 2020: Chuyên khoa I, chuyên ngành xét nghiệm Y học tại Trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng