Dr

BS.CKI. ĐÀO THIÊN TỨ

Trưởng Khoa thăm dò chức năng

BS.CKI. ĐÀO THIÊN TỨ

Trưởng Khoa thăm dò chức năng

Bác sĩ Đào Thiên Tứ tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa Đại học Y Dược TP.HCM năm 1993, sau đó, bác nhận bằng Bác sĩ Chuyên khoa 1 về Nội khoa của Đại học Y Hà Nội năm 2007. Bác sĩ Tú luôn không ngừng nâng cao kỹ thuật chuyên môn, bác đã nhận được nhiều chứng chỉ bao gồm chứng chỉ nội soi tiêu hóa và điều trị nội soi. Với hơn 29 năm kinh nghiệm, bác sĩ Tú hiện giữ chức Trưởng khoa Thăm dò chức năng tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Minh Hải.

Số năm công tác: 29 năm

Quá trình công tác: 

  • 1994 – 2018: Bác sĩ điều trị, Bệnh viện Đa khoa Cà Mau.
  • 2018 đến nay: Bác sĩ điều trị – Trưởng khoa Thăm dò chức năng, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Minh Hải.

Kinh nghiệm và đào tạo:

  • Tốt nghiệp Bác sĩ Y đa khoa, Đại học Y Dược TP.HCM, 1993.
  • Tốt nghiệp Bác sĩ CKI – Nội khoa, Đại học Y Hà Nội, 2007.
  • Chứng nhận Nội soi tiêu hóa, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2009.
  • Chứng nhận Nội soi điều trị, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2011.
  • Chứng nhận Cập nhật các kỹ thuật chẩn đoán và điều trị nội soi, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2013.
  • Chứng nhận Chiến lược theo dõi tổn thương tiền ung thư và chẩn đoán ung thư dạ dày sớm, ĐHYD TP.HCM, 2014.
  • Chứng nhận cập nhật các kỹ thuật mới trong nội soi tiêu hóa.