Thông cáo báo chí

Tập đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ khởi xướng chính sách và khung bảo về môi trường và xã hội

22/11/2021

Tập đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ đã khởi xướng chính sách và khung bảo vệ môi trường và xã hội (MTXH) theo các chuẩn mực và quy định của pháp luật, nhằm giải quyết các rủi ro về MTXH, giảm thiểu tác động bất lợi của dự án hoặc hoạt động của doanh nghiệp lên con người và môi trường trong trường hợp không thể tránh khỏi.

Hệ thống Quản lý Môi trường và Xã hội (HTQL MTXH) là một phần trong hệ thống quản lý của một tổ chức, là một quá trình liên tục, năng động, khởi đầu và hỗ trợ thực hiện từ lãnh đạo cấp cao và có sự tham gia của các bên liên quan.

HTQL MTXH là một bộ các quy trình bao gồm các hướng dẫn thực hành để thực hiện các chính sách MTXH của tổ chức nhằm đạt được mục tiêu mà tổ chức đã đề ra nhằm đảm bảo tổ chức có các chính sách và quy trình thích hợp để hướng dẫn nhân viên của tổ chức thực hiện một cách đồng bộ. HTQL MTXH giúp tổ chức đánh giá và kiểm soát rủi ro MTXH và để xem xét, điều chỉnh và cải tiến liên tục.

Yêu cầu triển khai hệ thống quản lý môi trường và xã hội:

a. Các Bệnh viện/ Phòng khám trong giai đoạn xây dựng và/hoặc sửa chữa, cải tạo phải thực hiện các công việc sau theo hướng dẫn chi tiết tại Sổ tay HTQL MTXH:

 •  Lập kế hoạch và triển khai quản lý môi trường và xã hội trong giai đoạn xây dựng, sửa chữa, cải tạo bao gồm các rủi ro và tác động tiềm ẩn về:
BụiAn toàn sức khỏe và nghề nghiệp
Tiến ồn và độ rungSử dụng lao động
  NướcLưu trữ và sử dụng các chất nguy hại
  Chất thảiAn toàn giao thông
  Nước thảiSự kiện khẩn cấp
 • Xây dựng và thực hiện kế hoạch hỗ trợ tái định cư và phát triển dân tộc thiểu số;  
 • Quản lý nhà thầu và chuỗi cung ứng;  
 • Các công việc khác theo Sổ tay HTQL MTXH được cập nhật tại từng thời điểm. 

b.      Các Bệnh viện/ Phòng khám được đưa vào hoạt động phải thực hiện các công việc sau theo hướng dẫn chi tiết tại Sổ tay HTQL MTXH:

 • Các chương trình quản lý sau sẽ cung cấp cho Bệnh viện/ Phòng khám hướng dẫn về việc quản lý rủi ro MTXH và các tác động liên quan trực tiếp đến hoạt động của Bệnh viện/ Phòng khám:
 Chất thải và chất thải nguy hạiAn toàn và sức khỏe cộng đồng
Nước và năng lượngNhiễm trùng, mầm bệnh truyền qua đường máu và phơi nhiễm bệnh

  Chất lượng không khíGiao thông
Các chất phóng xạ và phơi nhiễm với bức xạNgười lao động
Nước thảiAn ninh
  An toàn và sức khỏe nghề nghiệp Nhà thầu và chuỗi cung ứng

c.      Tất cả các Bệnh viện/ Phòng khám và Tập đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ phải thực hiện các công việc sau theo hướng dẫn chi tiết tại Sổ tay HTQL MTXH:

 •   Lập và thực hiện kế hoạch phòng ngừa và ứng phó khẩn cấp: xác định, chuẩn bị và ứng phó với các tình huống khẩm cấp và tình cờ có thể lường trước để tránh và trong trường hợp không thể tránh được các tác động và rủi ro bất lợi đối với môi trường, sức khỏe và an toàn của nhân viên và cộng đồng địa phương.  
 • Giám sát và báo cáo:
  • Giám sát: Xây dựng và triển khai chương trình giám sát, theo đó chương trình giám sát này sẽ được thực hiện trong phạm vi HTQL MTXH.         
  • Báo cáo: Duy trì cơ chế báo cáo kết quả hoạt động MTXH thường xuyên và hiệu quả cho Giám đốc điều hành Bệnh viện và Tổng Giám đốc Tập đoàn các báo cáo nội bộ về kết quả hoạt động MTXH.

Tập đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ cam kết:

 •  Phát triển kinh tế trong sự hài hòa với các mục tiêu phát triển xã hội và bảo vệ môi trường;
 •   Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về MTXH;
 •   Nghiêm túc tuân thủ các tiêu chuẩn quản trị mà công ty cam kết.