Dr

ThS.BS. LÊ VĂN THÀNH

Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh

ThS.BS. LÊ VĂN THÀNH

Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh

Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Bác sĩ Lê Văn Thành là một gương mặt nổi bật trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh tại khu vực Nghệ An. Kết hợp thực hiện những kỹ thuật cao và kiến thức chuyên môn vững vàng, Khoa Chẩn đoán hình ảnh đã mang lại những kết quả “chuẩn vàng” hỗ trợ điều trị hiệu quả lâm sàng tại Việt Nam.

Số năm công tác: 12 năm

Quá trình công tác: 

  • Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Quốc tế Vinh
  • Nguyên Thạc sĩ, Bác sĩ Nội trú khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Kinh nghiệm và đào tạo:

  • Bác sĩ Y khoa ( 2012)
  • Thạc sĩ, Bác sĩ nội trú Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức (2012 đến 2015)
  • Thạc sĩ khoa Nội và Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện đại học Y Hà Nội