Dr

DS.CKI. VÕ THÀNH LỘC

Trưởng khoa Dược

DS.CKI. VÕ THÀNH LỘC

Trưởng khoa Dược

Dược sĩ Chuyên khoa I Võ Thành Lộc có gần 14 năm tham gia công tác giảng dạy, nghiên cứu và hoạt động về dược phẩm trong các trường Đại học và bệnh viện và hiện đang công tác tại Hoàn Mỹ Vạn Phúc 2.

Số năm công tác: 14 năm

Quá trình công tác:

  • Từ 2009 – 2017: Giảng viên trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương
  • Từ 2017 – 2020: Nhân viên thông tin y khoa Công ty AstraZeneca Việt Nam
  • Từ 11 /2020 đến nay: Trưởng khoa Dược Bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc 2

Kinh nghiệm và dào tạo:

  • 2017: Tốt nghiệm Dược sĩ Đại học – Đại học Dược Hà Nội (Thủ khoa đầu ra)
  • 2021: Tốt nghiệp Dược sĩ chuyên khoa I – Đại học Dược Hà Nội
  • Đang theo học dược sĩ chuyên khoa II – Đại học Dược Hà Nội
  • Danh hiệu giáo viên dạy Giỏi năm 2010 – Khoa Dược – Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Bình Dương.
  • Nhân viên thông tin y khoa xuất sắc năm 2018 – Tập đoàn dược phẩm đa quốc gia AstraZeneca