Dr

BS. VÕ THIÊN NHÀN

Trưởng khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng

BS. VÕ THIÊN NHÀN

Trưởng khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng

Bác sĩ Võ Thiên Nhàn sở hữu bề dày kinh nghiệm hơn 25 công tác và điều trị tại các đơn vị y tế uy tín. Hiện bác sĩ Nhàn đang là Trưởng khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc 2.

Số năm công tác: 25 năm

Quá trình công tác:

  • Từ 1994 – 2015: Bác sĩ tại Bệnh viện Y học cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh
  • Từ 03/2015 đến nay: Bác sĩ điều trị, Bác sĩ trưởng khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc 2

Kinh nghiệm và dào tạo:

  • 1993: Tốt nghiệp Bác sĩ Y học dân tộc – Đại học Y dược Thành phồ Hồ Chí Minh
  • 2005: Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa I Phục hồi chức năng – Đại học Y dược Thành phồ Hồ Chí Minh
  • Nhận Bằng khen “Lao động tiên tiến”
  • Nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua