Dr

BS. LÊ XUÂN ĐỨC

Phó Giám Đốc Chuyên Môn

BS. LÊ XUÂN ĐỨC

Phó Giám Đốc Chuyên Môn

Bác sĩ Lê Xuân Đức có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Nội Khoa, và 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nội soi tiêu hóa. Bác sĩ còn tham gia các khóa đào tạo về nội soi dạ dày, nôi soi đại tràng, nội soi điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, thường xuyên cập nhật kiến thức hàng năm trong lĩnh vực nội soi được các hiệp hội nội soi trong và ngoài nước tổ chức. Bác sĩ Lê Xuân Đức nguyên là trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, nguyên là trưởng khối (Nội – HSCC – khám bệnh – Nhi). Từ tháng 11/2019 đến nay, bác sĩ là Phó Giám đốc bệnh viện phụ trách chuyên môn tại bệnh viện Hoàn Mỹ tư nhân Bình Dương.

Số năm công tác: 20 năm

Quá trình công tác:

 • 2007 – 2009: Trưởng khoa Hồi Sức cấp cứu, Phòng Khám Bệnh viện Đa Khoa Tư Nhân Bình Dương
 • 2009 – 2013: Trưởng Khoa Nội Bệnh viện Đa Khoa Tư Nhân Bình Dương
 • 2013 – 2019: Trưởng khối Nội Nhi Bệnh viện Đa Khoa Tư Nhân Bình Dương
 • 2019 – Hiện tại: Phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện Hoàn Mỹ Tư Nhân Bình Dương

Kinh nghiệm và đào tạo:

 • Bác sĩ Y khoa, Trường Đại học Y Dược Thành phố Huế
  Chứng chỉ Nội soi thực quản dạ dày – tá tràng tại bệnh viện Chợ Rẫy (18/9/2009-18/12/2009)
 • Chứng chỉ Nội Soi Đại tràng tại bệnh viện Chợ Rẫy (27/06/2011-27/09/2011)
 • Chứng chỉ Nội soi điều trị – Nội soi ruột non
  Năm 2021 – 2023 Học Thạc Sỹ Quản lý Bệnh Viện tại Trường Đại Học Y tế Công Cộng Hà Nội