Dr

BS.CKI. HỒ SỸ MẠNH

Trưởng Khoa - Khoa Y Học cổ truyền - Phục hồi chức năng

BS.CKI. HỒ SỸ MẠNH

Trưởng Khoa - Khoa Y Học cổ truyền - Phục hồi chức năng

Bác sĩ Hồ Sỹ Mạnh được đào tạo Y Học cổ truyền chuyên sâu và đã có hơn 10 năm kinh điều trị bệnh kết hợp các phương pháp Đông – Tây Y mới để nâng cao chất lượng điều trị. Bác sĩ hiện đang là Trưởng Khoa – Khoa Y Học cổ truyền – Phục hồi chức năng Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh.

Số năm công tác: 10 năm

Quá trình công tác: 

  • Hiện tại: Trưởng khoa Y Học cổ truyền – Phục hồi chức năng Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh
  • Nguyên Bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nghi Xuân

Kinh nghiệm và đào tạo:

  • Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa I về Phục hồi chức năng, Đại học Y Hà Nội
  • Tốt nghiệp Bác sĩ Y học cổ truyền, Học viện Y học cổ truyền Việt Nam