Dr

BS.CKII. VŨ ĐÌNH KHA

Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu

BS.CKII. VŨ ĐÌNH KHA

Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu

Bác sĩ Vũ Đình Kha tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa tại Đại học Tây Nguyên năm 1995. Sau đó, ông lấy bằng Bác sĩ Chuyên khoa I và II về Thận và Tiết niệu tại Đại học Y Dược TP.HCM lần lượt vào năm 1999 và 2014. Bác sĩ Kha có hơn 21 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thận và tiết niệu, được đồng nghiệp và bệnh nhân đánh giá cao về chuyên môn y tế sâu rộng và sự tận tâm trong việc cải thiện kết quả điều trị cho bệnh nhân. Ông hiện là Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn.

Số năm công tác: 21 năm

Quá trình công tác:

  • 2000 – 2011: Bác sĩ Ngoại tiết niệu Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn
  • 2011 – Hiện tại: Trưởng khoa Ngoại tiết niệu Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn

Kinh nghiệm và dào tạo:

  • 1994: Tối nghiệp Bác sĩ Đại học Y khoa Tây Nguyên
  • 2000: Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa I Ngoại Tiết niệu, Đại học Y Dược TP.HCM
  • 2014: Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa II Ngoại Tiết Niệu, Đại học Y Dược TP.HCM
  • Hoàng thành Luận án Chuyên khoa II Ngoại niệu
  • CLB sức khỏe Hoàn Mỹ Sài Gòn
  • Đạt danh hiệu vì sức khỏe nhân dân năm 2021
  • Tham gia hướng dẫn Bác sĩ Thực hành tại bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn