Dr

BS.CKII. TRẦN PHƯỚC TÂM

Giám đốc Y khoa

BS.CKII. TRẦN PHƯỚC TÂM

Giám đốc Y khoa

Bác sĩ Trần Phước Tâm tốt nghiệp bác sĩ tại Đại Học Y Dược Huế năm 2004. Sau đó, bác sĩ tiếp tục sở hữu bằng bác sĩ Chuyên khoa I chuyên ngành gây mê hồi sức tại Đại Học Y Dược Huế 2011 và bằng Chuyên khoa cấp II – Quản Lý Y Tế, Đại học y tế công cộng Hà Nội 2020. Hiện tại, bác sĩ Tâm đang giữ vị trí Giám đốc Y khoa tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước.

Số năm công tác: 15 năm

Quá trình công tác:
2005 – 2008: Bác sĩ điều trị, Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Tỉnh Gia Lai
2008 – 2009: Bác sĩ điều trị, Khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh Viện tỉnh Bình Dương
2011 – 2021: Trưởng khoa gây mê hồi sức, Kiêm nhiệm Trưởng khoa lọc máu, Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước
2021 – nay: Giám đốc Y khoa, Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước

 

Kinh nghiệm và đào tạo:
1998 – 2004: Tốt nghiệp bác sĩ tại Đại Học Y Dược Huế
2011: Tốt nghiệp bác sĩ Chuyên khoa I – chuyên ngành gây mê hồi sức tại Đại Học Y Dược Huế
2020: Tốt nghiệp Chuyên khoa cấp II – Quản Lý Y Tế, Đại học y tế công cộng Hà Nội