Dr

BS.CKII. TRẦN ĐÌNH THANH

Trưởng khoa Ung bướu

BS.CKII. TRẦN ĐÌNH THANH

Trưởng khoa Ung bướu

Bác sĩ Trần Đình Thanh tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa tại Đại học Y Dược TP.HCM năm 1989. Sau đó, ông lấy bằng Bác sĩ Chuyên khoa I và II về Ung bướu tại trường cũ của mình lần lượt vào năm 2004 và 2011. Bác sĩ Thanh hiện là Trưởng khoa Ung bướu Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn. Trước đó, ông đã có hơn 27 năm gắn bó với Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, đảm nhận các vai trò như bác sĩ khoa Cấp cứu và Lao phổi, Trưởng khoa Khám bệnh, Trưởng khoa Ung bướu.

Số năm công tác: 33 năm

Quá trình công tác:

  • 1990 – 1998: Bác sĩ Hồi sức cấp cứu lao và bệnh phổi bệnh viện Phạm Ngọc Thạch
  • 1998 – 2004: Trưởng khoa Khám bệnh viện Phạm Ngọc Thạch
  • 2004 – 2017: Trưởng khoa Ung Bướu bệnh viện Phạm Ngọc Thạch
  • 2018 – hiện nay: Trưởng khoa Ung Bướu bệnh viện Hoàn Mỹ Sài gòn

Kinh nghiệm và dào tạo:

  • 1983 – 1989: Bác sĩ Đại học Y Dược Tp.HCM
  • 2002 – 2004: Bác sĩ Chuyên khoa I Ung Bướu Đại học Y Dược Tp.HCM
  • 2009 – 2011: Bác sĩ Chuyên khoa II Ung Bướu Đại học Y Dược Tp.HCM
  • Danh hiệu Thầy thuốc ưu tú năm 2010
  • 35 bài báo cáo khoa học trong và ngoài nước có đăng báo
  • Tham gia viết bài “Infection Agents Associated with Mesotheliomas”- Trong “Microbiome and Cancer – Current Cancer Research Book series; 21-2-2019,”Nguyễn Sơn Lam, Nguyễn văn Thọ, Trần Đình Thanh và Yasutaka Nako – trang 167-183