Dr

BS.CKII. PHAN THỊ HỒNG LOAN

Trưởng khoa Gây mê hồi sức

BS.CKII. PHAN THỊ HỒNG LOAN

Trưởng khoa Gây mê hồi sức

BS.CKII. Phan Thị Hồng Loan có 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Gây mê hồi sức. Bác sĩ Loan tốt nghiệp bác sĩ Chuyên khoa II chuyên ngành Gây mê Hồi sức năm 2021. Nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, bác sĩ Loan cũng tham gia nhiều khóa học chuyên sâu về Gây mê. Hiện nay, bác sĩ Loan đang đảm nhiệm vị trí trưởng khoa Gây mê hồi sức tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đồng Nai.

Số năm công tác: 24 năm

Quá trình công tác: 

  • 1999 – 12/2006: Bác sĩ công tác tại tỉnh Bắc Cạn
  • 1/2007 – 11/2012: Phó khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Đồng Nai
  • 2012 – Hiện tại: Bác sĩ Trưởng khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đồng Nai

Kinh nghiệm và đào tạo:

  • 2005: Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa I về Gây mê hồi sức
  • 2021: Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa II về Gây mê hồi sức
  • Nhận Chứng nhận Phương pháp gây tê Ngoi màng cứng giảm đau trong chuyển dạ (2012)
  • Nhận Chứng nhận Chuyên môn về kiểm soát nhiễm khuẩn (2018)
  • Nhận Chứng nhận Quản lý bệnh viện (2020)