Dr

BS.CKII. PHẠM NGỌC THÁI

Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh

BS.CKII. PHẠM NGỌC THÁI

Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh

Bác sĩ Phạm Ngọc Thái có hơn 20 năm kinh nghiệm tham gia chẩn đoán hình ảnh và hiện đạng là Trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc 2. Bác sĩ được biết đến với chuyên môn cao và tinh thần phục vụ luôn hướng về người bệnh. Ngoài ra, bác sĩ còn đạt giải thưởng tại Hội thi đánh giá năng lực bác sĩ năm 2019.

Số năm công tác: 20 năm

Quá trình công tác:

  • 2009 – 07/2016: Bác sĩ khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện 115
  • 07/2016 – 09/2019: Bác sĩ khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc 2
  • 10/2019 đến nay: Trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc 2

Kinh nghiệm và dào tạo:

  • Bác sĩ đa khoa – Học viện Quân Y (2009)
  • Bác sĩ chuyên khoa I Chẩn đoán hình ảnh – Học viện Quân Y (2016)
  • Bác sĩ chuyên khoa II Chẩn đoán hình ảnh – Học viện Quân Y (2022) Chiến sĩ thi đua tiên tiên tiến
  • Giải thưởng Hội thi đánh giá năng lực bác sĩ (2019)