Dr

BS.CKII. NGUYỄN BÁ DŨNG

Trưởng Khoa Nội 2

BS.CKII. NGUYỄN BÁ DŨNG

Trưởng Khoa Nội 2

Bác sĩ Nguyễn Bá Dũng tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa, sau đó có bằng Bác sĩ Chuyên khoa cấp I về Nội khoa, Chuyên khoa cấp 2 về Quản lý Y tế tại Đại học Y Dược Huế. Với hơn 36 năm kinh nghiệm, bác sĩ Dũng được đào tạo chuyên sâu về điều trị các bệnh nội khoa phức tạp khác nhau. Ông hiện là trưởng khoa Nội Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt.

Số năm công tác: 36 năm

Quá trình công tác:

  • Gia nhập bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt năm 2018.
  • Trước khi công tác tại bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt, đã có gần 33 năm kinh nghiệm khám và điều trị bệnh nội khoa tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng

Kinh nghiệm và dào tạo:

  • Tốt nghiệp bác sĩ Y Khoa Đại học Y Huế năm 1987
  • Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành Nội tại đại học Y Dược Huế năm 1994
  • Tốt nghiệp chuyên khoa cấp II chuyên ngành quản lý Y Tế năm 2005