Dr

BS.CKI. NGUYỄN THỊ VÂN ANH

Trưởng Khoa Khám Bệnh

BS.CKI. NGUYỄN THỊ VÂN ANH

Trưởng Khoa Khám Bệnh

Bằng những kinh nghiệm và hiểu biết về tâm lý của mỗi Người bệnh, BS.CKI. Nguyễn Thị Vân Anh luôn thăm khám một cách toàn diện, tư vấn kỹ càng để có thể mang lại thêm hiểu biết, chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng khỏe mạnh và hạnh phúc hơn.

Số năm công tác: 19 năm

Quá trình công tác: 

Kinh nghiệm và đào tạo:

  • Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa I, Đại học Y Hải Phòng
  • Tốt nghiệp Bác sĩ Y Khoa, Đại học Y khoa Huế