Dr

BS.CKI. NGUYỄN QUANG HÒA

Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh

BS.CKI. NGUYỄN QUANG HÒA

Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Bác sĩ Nguyễn Quang Hòa tốt nghiệp bác sĩ y khoa và sở hữu bằng Bác sĩ Chuyên khoa Cấp 1 về Chẩn đoán Hình ảnh của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Với hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ Hòa hiện đang là trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện tư nhân Hoàn Mỹ Bình Dương. Bác sĩ Hòa nổi tiếng với chuyên môn cao và không ngừng theo đuổi các tiêu chuẩn cao hơn trong thực hành chẩn đoán hình ảnh.


Số năm công tác: 13 năm

Quá trình công tác:

  • 2011 – 2016 Bác sĩ điều trị, Khoa Nội, Bệnh viện Hoàn Mỹ Tư nhân Bình Dương
  • 5/2016 – hiện tại: Bác sĩ trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh BV Hoàn Mỹ TN BD 

Kinh nghiệm và đào tạo:

  • Bác sĩ Đa khoa
  • Bác sĩ Chuyên khoa I, chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh, Trường ĐH Y Dược TP.HCM
  • Xây dựng và chuẩn hóa quy trình các kỹ thuật CĐHA theo tiêu chuẩn của Hoàn Mỹ và của Bộ Y Tế
  • Triển khai được một số dịch vụ kỹ thuật cao: chụp CT có cản quang, thực hiện kỹ thuật FNA
  • Chứng chỉ Siêu âm Tim – Mạch máu, Trường Đại học Y Dược TP HCM
  • Chứng chỉ Đào tạo liên tục Siêu âm Sản Phụ Khoa cơ bản, Bệnh viện Từ Dũ