Dr

BS.CKI. NGUYỄN QUANG HÒA

Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh

BS.CKI. NGUYỄN QUANG HÒA

Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Bác sĩ Nguyễn Quang Hòa tốt nghiệp bác sĩ y khoa và sở hữu bằng Bác sĩ Chuyên khoa I về Chẩn đoán Hình ảnh của trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Với hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ Hòa hiện đang là trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện Tư Nhân Bình Dương. Bác sĩ Hòa nổi tiếng với chuyên môn sâu và không ngừng theo đuổi các tiêu chuẩn cao hơn trong thực hành chẩn đoán hình ảnh.

Số năm công tác: 13 năm

Quá trình công tác:

  • 2011 – 2016: Bác sĩ điều trị, Khoa Nội, Bệnh viện Tư Nhân Bình Dương
  • 5/2016 – Hiện tại: Bác sĩ trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Tư Nhân Bình Dương

Kinh nghiệm và đào tạo:

  • Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa.
  • Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa I, chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh, Trường ĐH Y Dược TP.HCM.
  • Xây dựng và chuẩn hóa quy trình các kỹ thuật Chuẩn đoán hình ảnh theo tiêu chuẩn của Hoàn Mỹ và của Bộ Y Tế.
  • Triển khai được một số dịch vụ kỹ thuật cao: chụp CT có cản quang, thực hiện kỹ thuật FNA.
  • Chứng chỉ Siêu âm Tim – Mạch máu, Trường Đại học Y Dược TP.HCM.
  • Chứng chỉ Đào tạo liên tục Siêu âm Sản Phụ Khoa cơ bản, Bệnh viện Từ Dũ.