Dr

BS.CKI. NGÔ VĂN TÝ

Phó khoa Ngoại tổng quát

BS.CKI. NGÔ VĂN TÝ

Phó khoa Ngoại tổng quát

Bác sĩ chuyên khoa I Ngô Văn Tý có gần 20 năm tham gia điều trị về chuyên khoa Ngoại và hiện đang là Phó khoa Ngoại tổng quát Bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc 2.

Số năm công tác: 20 năm

Quá trình công tác:

  • Từ 2011 – 03/2018: Bác sĩ điều trị tại khoa Ngoại Bệnh viện đa khoa tư nhân Bình Dương
  • Từ 03/2018: Bác sĩ điều trị tại khoa Ngoại Bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc 2
  • Từ 01/2021 đến nay: Phó khoa Ngoại tổng quát Bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc 2

Kinh nghiệm và dào tạo:

  • 2004: Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa – Đại học Y khoa Huế
  • 2015: Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa I Ngoại khoa – Đại học Y khoa Huế