Dr

BS.CKI. LÊ THỊ HỒNG LINH

Trưởng khoa Sản

BS.CKI. LÊ THỊ HỒNG LINH

Trưởng khoa Sản

Bác sĩ Hồng Linh có gần 20 năm tham gia điều trị về chuyên khoa Sản tại các bệnh viện. Bác sĩ hiện đang là Trưởng khoa Sản Bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc 2.

Số năm công tác: 20 năm

Quá trình công tác:

  • 2005 – 2010: Bác sĩ đêìu trị Bệnh viện đa khoa khu vực Hồng Ngự
  • 2011 – 2016: Bác sĩ điều trị tại khoa Sản Bệnh viện đa khoa tư nhân Bình Dương
  • 2016 – 07/2018: Bác sĩ điều trị tại khoa Sản Bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc 2
  • 08/2018 đến nay: Trưởng khoa Sản Bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc 2

Kinh nghiệm và dào tạo:

  • 2004: Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa – Đại học Y Dược Huế
  • 2014: Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa I Sản phụ khoa – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh