Dr

BS.CKI. BÙI ĐỨC LÂM

Trưởng khoa Phụ sản

BS.CKI. BÙI ĐỨC LÂM

Trưởng khoa Phụ sản

Bác sĩ Bùi Đức Lâm tốt nghiệp Cử nhân Y khoa tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2001. Sau đó, BS. Lâm lấy bằng Bác sĩ Chuyên khoa I về Sản Phụ khoa từ Đại học Y Dược vào năm 2013. Bác sĩ Lâm hiện đang là Trưởng khoa Sản tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn. Trước đó, ông đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Quốc Ánh TP.HCM.

Số năm công tác: 22 năm

Quá trình công tác:

Kinh nghiệm và dào tạo:

  • 1995 – 2001: Bác sĩ Đại học Y Dược TP.HCM
  • 2005 – 2006: Học chuyên sơ bộ tại Bệnh viện Từ Dũ
  • 2011 – 2013: Bác sĩ Chuyên khoa I Đại học Y Dược TP.HCM
  • Báo cáo chuyên đề tại bệnh viện
  • Hoàn thành chương trình đào tạo chuyên khoa cơ bản tại bệnh việnTừ Dũ (2005 – 2006)