Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh

Hoạt động cải tiến chất lượng bệnh viện

03/10/2023

TẠI QUỐC TẾ HOÀN MỸ VINH NĂM 2023

Ngay từ khi mới thành lập, Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Vinh đã luôn xác định Cải tiến chất lượng là nhiệm vụ “sống còn”, các hoạt động chuyên môn luôn đi kèm với các hoạt động cải tiến chất lượng nhằm mang lại chất lượng chuyên môn và sự hài lòng của Người bệnh ở mức cao nhất. Chính vì vậy Ban Giám đốc và toàn thể Cán bộ nhân viên Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Vinh luôn nỗ lực cải tiến chất lượng Bệnh viện liên tục.

Một số hoạt động cải tiến chất lượng trong năm 2023:

 • Kiện toàn Hội đồng và Mạng lưới Quản lý chất lượng.
 • Xây dựng và triển khai kế hoạch tăng điểm trung bình chung của các tiêu chí chất lượng Bệnh viện ≥ 4.40 theo chỉ đạo của HMC.
 • Xây dựng Cơ sở Y tế “Xanh – Sạch – Đẹp” hướng tới hài lòng Người bệnh.
 • Triển khai hơn 30 đề án cải tiến chất lượng của các Khoa/Phòng.
 • Quản lý, phân tích nguyên nhân gốc rễ các sự cố được báo cáo lên phần mềm HM115, đảm bảo các sự cố được ghi nhận trong vòng 24h và có kế hoạch khắc phục không để xảy ra sự cố tái diễn.
 • Hỗ trợ các Khoa/Phòng đánh giá lại rủi ro và đưa ra các biện pháp ngăn ngừa xảy ra rủi ro.
 • Đánh giá định kỳ hàng tháng các chỉ số lâm sàng.
 • Đánh giá chất lượng Hồ sơ bệnh án, tuân thủ Phác đồ điều trị của các Khoa theo từng tháng.
 • Giám sát việc thực hiện các Quy trình kỹ thuật, An toàn phẫu thuật.
 • Giám sát tuân thủ các Quy trình vận hành, các quy định của Bệnh viện.
 • Triển khai và giám sát hoạt động 5S tại các Khoa/Phòng.
 • Xây dựng kế hoạch và triển khai để đạt chất lượng Bệnh viện theo tiêu chuẩn quốc tế ACHS (Australian Coucil on Healthcare Standards/Hội đồng tiêu chuẩn chất lượng Y tế Úc).

….

Một số kết quả đạt được:

 • Nhận thức của các Lãnh đạo Khoa/Phòng và các Cán bộ nhân viên về hoạt động quản lý chất lượng có sự chuyển biến tích cực.
 • Bệnh viện đầu tư và dành nhiều nguồn lực cho hoạt động cải tiến chất lượng, triển khai đánh giá theo bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện hàng tháng và họp đánh giá định kỳ hằng quý, qua đó khắc phục những tiêu chí chưa đạt điểm yêu cầu và tăng điểm các tiêu chí có thể đạt được.
 • Hơn 90% các Khoa/Phòng xây dựng các đề án cải tiến chất lượng và tích cực triển khai, bước đầu mang lại một số kết quả nhất định. Có hơn 30 sáng kiến, đề án cải chất lượng tiến đã được thực hiện và đưa vào nghiệm thu trong năm 2023.
 • Hoạt động quản lý sự cố y khoa và An toàn Người bệnh được duy trì định kì. Sự cố được ghi nhận đã tăng về cả số lượng và chất lượng. Tất cả các sự cố đều được phân tích, nguyên nhân và tìm giải pháp khắc phục.
 • Hoạt động Quản lý Rủi ro được tiến hành ở từng Khoa/Phòng và cấp Bệnh viện.
 • Công tác 5S, giám sát tuân thủ Hồ sơ bệnh án/Phác đồ điều trị/Quy trình kỹ thuật/An toàn phẫu thuật… được triển khai đầy đủ, báo cáo kết quả hàng tháng, kịp thời phản hồi để các Khoa/Phòng rút kinh nghiệm.
 • Công nghệ thông tin được ứng dụng trong hoạt động quản lý nhiều lĩnh vực như: Quản lý sự cố y khoa, Quản lý hoạt động đào tạo liên tục, Quản lý thuốc – vật tư, trang thiết bị… giúp cho Cán bộ nhân viên tiếp cận, báo cáo, tổng hợp nhanh và chính xác hơn.
 • Tiến hành triển khai bệnh án điện tử theo lộ trình đã đặt ra.
 • Đi kèm với hoạt động chuyên môn, Bệnh viện luôn chú trọng vào việc nâng cao kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ Bác sĩ, Dược sĩ, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên, Nữ hộ sinh… đặc biệt là đội ngũ trẻ. Cán bộ nhân viên được khuyến khích tích cực tham gia các Hội nghị khoa học và kỹ thuật của các Bệnh viện trong hệ thống Y khoa Hoàn Mỹ cũng như các Bệnh viện lân cận.

Một số đề xuất:

Tiếp tục xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng Bệnh viện dựa trên nghiên cứu sâu bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện (83 tiêu chí) và thực tế của Bệnh viện, đồng thời triển khai các hoạt động để đạt chất lượng Bệnh viện theo tiêu chuẩn quốc tế ACHS (Australian Coucil on Healthcare Standards/Hội đồng tiêu chuẩn chất lượng Y tế Úc).

Tác giả: Tổ QLCL