Dr

TS.BS. LÊ THỊ THU TRANG

Trưởng khoa Nội tổng hợp

TS.BS. LÊ THỊ THU TRANG

Trưởng khoa Nội tổng hợp

Bác sĩ Lê Thị Thu Trang tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa tại Đại học Y Huế năm 1991. Sau đó, bà lấy bằng Thạc sĩ Y học tại trường Đại học Y Huế và bằng Tiến sĩ Y học tại Học viện Quân Y lần lượt vào các năm 2001 và 2012. Trong suốt sự nghiệp 32 năm lừng lẫy, bác sĩ Trang đã làm việc tại nhiều bệnh viện bao gồm: Bệnh viện tỉnh Quảng Trị và Bệnh viện tỉnh Mỹ Phước. Từ năm 2017 đến nay, bà là Trưởng khoa Nội tổng hợp Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương.

Số năm công tác: 32 năm

Quá trình công tác:

  • 1991 – 10/2013: Bác sĩ Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị; Giảng viên Trường Trung học Y tế Quảng Trị.
  • 10/2013 – 03/2014: Trưởng khoa Y học Đại học Võ Trường Toản.
  • 03/2014 – 01/2017: Trưởng khoa Nội Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước.
  • 02/2017 – Nay: Trưởng khoa Nội Tổng hợp Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương.

Kinh nghiệm về đào tạo:

  • 1991: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa Đại học Y Huế.
  • 2001: Tốt nghiệp Thạc sĩ Y học Đại học Y Huế.
  • 2012: Tốt nghiệp Tiến sĩ Y học Học viện Quân Y.
  • Chứng chỉ Khóa Siêu âm tim cơ bản – Đại học Y Dược Huế (2008).
  • Chứng chỉ Khóa Cập nhật xử trí tăng huyết áp thứ phát do nguyên nhân nội tiết – Đại học Y Dược TP.HCM (2019).