Dr

TS.BS. LÊ THỊ THU TRANG

Trưởng khoa Nội tổng hợp

TS.BS. LÊ THỊ THU TRANG

Trưởng khoa Nội tổng hợp

Bác sĩ Lê Thị Thu Trang tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa tại Đại học Y Huế năm 1991. Sau đó, bà lấy bằng Thạc sĩ Y học tại trường Đại học Y Huế và bằng Tiến sĩ Y học tại Học viện Quân Y lần lượt vào các năm 2001 và 2012. Trong suốt sự nghiệp 32 năm lừng lẫy, bác sĩ Trang đã làm việc tại nhiều bệnh viện bao gồm Bệnh viện tỉnh Quảng Trị và Bệnh viện tỉnh Mỹ Phước. Từ năm 2017 đến nay, bà là Trưởng khoa Nội tổng hợp Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương.

Số năm công tác: 32 năm

Quá trình công tác:

 • Năm 1991 – 10/2013: BS, Trưởng khoa HSCC BVĐK Tỉnh Quảng Trị; Giảng viên Trường Trung học Y tế Quảng Trị.
 • Tháng 10/2013 – 03/2014: Trưởng khoa Y học ĐH Võ Trường Toản
 • Tháng 03/2014 – 01/2017: Trưởng khoa Nội BVĐK Mỹ Phước
 • Tháng 02/2017 – Nay: Trưởng khoa Nội Tổng hợp BV Hoàn Mỹ Bình Dương

Kinh nghiệm về đào tạo:

 • Đại học Y Huế
  • Tốt nghiệp: Bác sĩ Y khoa (1991)
  • Tốt nghiệp: Thạc sĩ Y học (2001)
 • Học viện Quân Y
  • Tốt nghiệp: Tiến sỹ Y học (2012)
 • Chứng chỉ Khóa Siêu âm tim cơ bản- ĐH Y Dược Huế (2008)
 • Chứng chỉ Khóa Cập nhật xử trí tăng huyết áp thứ phát do nguyên nhân nội tiết – ĐH Y Dược TP.HCM (2019)