Dr

ThS.BS. LÂM XUÂN UYÊN

Trưởng Khoa Xét Nghiệm

ThS.BS. LÂM XUÂN UYÊN

Trưởng Khoa Xét Nghiệm

Bác sĩ Lâm Xuân Uyên tốt nghiệp bác sĩ Sinh hóa – Xét nghiệm tại bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ và có bằng Thạc sĩ Y học – Hóa sinh, Trường Đại học Y Dược TP.HCM. Bác sĩ hiện đang là Trưởng Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long. Bác sĩ Uyên được biết đến là người luôn cam kết không ngừng nâng cao chất lượng xét nghiệm để hỗ trợ tốt nhất cho tất cả bệnh nhân.

Số năm công tác: 8 năm

Quá trình công tác:

 • 2000 – 2006: Bác sĩ Sinh hóa – Xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ
 • 2007 – 2013: Phó Trưởng Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Cần Thơ
 • 2014 – Hiện tại: Trưởng Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long

Kinh nghiệm và đào tạo:

 • 1998: Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Cần Thơ
 • 2008: Tốt nghiệp Thạc sĩ Y học – Hóa sinh, Trường Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 2000: Chứng nhận Hóa sinh lâm sàng, Trường Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Chứng nhận Kỹ thuật huyết thanh HIV, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, 2011.
 • Chứng nhận Những vấn đề cơ bản trong đảm bảo chất lượng xét nghiệm y khoa, Trung tâm Kiểm chuẩn xét nghiệm Thành Phố Hồ Chí Minh, 2013.
 • Chứng nhận Nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm, Trung tâm kiểm chuẩn xét nghiệm Thành Phố Hồ Chí Minh, 2013.
 • Chứng nhận An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm y khoa, Trung tâm kiểm chuẩn xét nghiệm Thành Phố Hồ Chí Minh, 2013.
 • Chứng nhận Quy trình thao tác chuẩn, Trung tâm kiểm chuẩn xét nghiệm Thành Phố Hồ Chí Minh, 2013.
 • Chứng nhận Nhận thức, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý Phòng Thí nghiệm y tế theo ISO 15189:2012, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3, 2017.
 • Chứng nhận Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý Phòng Thí Nghiệm y tế theo ISO 15189:2012, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3, 2017.