Dr

ThS.BS.HỒ THỊ THÚY HẰNG

Trưởng khoa Khám bệnh

ThS.BS.HỒ THỊ THÚY HẰNG

Trưởng khoa Khám bệnh

Bác sĩ Hồ Thị Thúy Hằng tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa tại Đại học Y Dược Huế năm 2008. Sau đó, BS Hằng lấy bằng Thạc sĩ Nội khoa tại trường cũ của mình vào năm 2012. Từ năm 2013, Bác sĩ Hằng là Trưởng khoa Khám bệnh tại bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương. Trước đó, bà đã từng làm bác sĩ tại Bệnh viện tỉnh Đồng Nai và Bệnh viện tỉnh Bình Bương.

Số năm công tác: 15 năm

Quá trình công tác:

  • Tháng 9/2008 – 11/2009: Bác sĩ Điều trị BVĐK Tỉnh Đồng Nai
  • Tháng 01/2012 – 10/2012: Bác sĩ BVĐK tỉnh Bình Dương
  • Tháng 06/2013: Trưởng Khoa Khám Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương

Kinh nghiệm về đào tạo:

  • Đại học Y Dược Huế
    • Tốt nghiệp: Bác sĩ Đa khoa (2008)
    • Tốt nghiệp: Thạc sĩ Nội khoa (2012)
  • Chứng nhận khóa Tiêm chủng – TT Y tế dự phòng tỉnh Bình Dương (2017)