DS.CKI. TRẦN MINH NHỰT

Phó Giám đốc Quản trị bệnh viện

DS.CKI. TRẦN MINH NHỰT

Phó Giám đốc Quản trị bệnh viện

Bác sĩ Trần Minh Nhựt tốt nghiệp Cử nhân Dược và sau đó lấy bằng Bác sĩ Chuyên khoa I ngành Dược tại đại học Y Dược TP.HCM. Bác sĩ Nhựt cũng đã hoàn thành Chương trình Mini MBA chăm sóc sức khỏe tại IHLM – Oxford, Vương quốc Anh. Ông hiện là Phó Giám đốc Quản trị bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn.

Số năm công tác: 19 năm

Quá trình công tác:

Hơn 5 năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty dược đa quốc gia
2010 – 2016: Trưởng khoa Dược tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn
2017 – hiện nay: Phó Giám đốc quản trị tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn

 

Kinh nghiệm và dào tạo:

2004: Tốt nghiệp Dược sĩ Đại học Đại Học Y Dược TPHCM
2016: Tốt nghiệp Dược sĩ Chuyên khoa I Đại Học Y Dược TPHCM

Chương trình Healthcare Mini MBA của Trường IHLM – Oxford, UK và Đào tạo khoá học Giám Đốc Điều Hành tại Trường Doanh Nhân PACE.