Dr

THS.BS VÕ VĂN ĐỊNH

Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp

THS.BS VÕ VĂN ĐỊNH

Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp

Bác sĩ Võ Văn Định, với hơn 38 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành y tế, hiện đang giữ chức vụ Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp tại Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai. Ông đã hoàn thành thạc sĩ Y học tại Học viện quân Y năm 1997. Trước đó, ông từng đảm nhận các vị trí quan trọng như Trưởng khoa ngoại và Giám đốc Bệnh viện 7B Quân khu 7. Với kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm phong phú, bác sĩ Định đóng góp đáng kể vào việc phát triển và quản lý tại Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai.

Số năm công tác: 38 năm

Quá trình học vấn:

  • 1997, Thạc sĩ Y học, Học viện quân Y

Quá trình công tác:

  • 1985 – 2011: Bác sĩ – Trưởng khoa ngoại Bệnh viện 7B Quân khu 7
  • 2011 – 2013: Phó giám đốc Bệnh viện 7B Quân khu 7
  • 2013 – 2017: Giám đốc Bệnh viện 7B Quân khu 7
  • 2017 – Nay: Trưởng phòng KHTH Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai

Kinh nghiệm và đào tạo: