Dr

BS.CKII. TRƯƠNG NGUYỄN THOẠI NHÂN

Giám Đốc Điều Hành (CEO)

BS.CKII. TRƯƠNG NGUYỄN THOẠI NHÂN

Giám Đốc Điều Hành (CEO)

Bác sĩ Trương Nguyễn Thoại Nhân là một trong những sinh viên ưu tú tốt nghiệp Thạc sĩ, bác sĩ Nội trú Nhi Khoa tại Đại học Y Dược Huế. Sau đó, ông tốt nghiệp chuyên khoa II chuyên ngành Nhi Khoa – Đại học Y Dược Huế năm 2021.

Với gần 20 năm kinh nghiệm khám và điều trị Nhi Khoa cũng như Quản lý Bệnh viện, bác sĩ Nhân từng đảm nhiệm các vị trí Trưởng khoa Nhi, Trưởng khoa Điều trị Quốc tế, Phó Giám Đốc Điều Hành,… Và hiện tại là Giám Đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng

Số năm công tác: 20 năm

 

Quá trình công tác:

 • 2006 – 2010: Bác sĩ điều trị khoa PICU – Khoa Nhi – Bệnh viện Trung Ương Huế.
 • 2014: Trưởng khoa Nhi kiêm Trưởng khoa khám và điều trị Quốc tế Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng
 • 2017 – 2018: Phó Giám Đốc Quản lý chất lượng – CQO – Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng
 • 2018 – 2019: Phó Giám Đốc Quản trị vận hành – COO – Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng
 • 2019 – 2022 : Phó Giám Đốc Điều Hành – DCEO – kiêm Phó giám đốc Quản trị vận hành Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng
 • Hiện tại: Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng

Kinh nghiệm và đào tạo:

 • 2004: Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa – Đại học Y Dược Huế.
 • 2005: Tốt nghiệp Chuyên khoa Định hướng Nhi khoa – Đại học Y Dược Huế.
 • 2008: Tốt nghiệp Thạc sĩ Bác sĩ Nội trú Nhi khoa – Đại học Y dược Huế
 • 2016: Chứng chỉ Quản lý bệnh viện do Đại học Y Dược Huế đào tạo
 • 2016: Chứng chỉ Quản lý chất lượng bệnh viện do Trung tâm phát triển năng lực quản lý khám, chữa bệnh đào tạo
 • 2018: Tốt nghiệp Mini MBA Healthcare do IHLM đào tạo.
 • 2021: Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa II chuyên ngành Nhi khoa, Đại học Y Dược Huế.
 • 2022: Can thiệp Ngôn ngữ trị liệu dành cho trẻ tự kỷ