Dr

BS. TRẦN MINH NGHĨA

Giám đốc chuyên môn

BS. TRẦN MINH NGHĨA

Giám đốc chuyên môn

Bác sĩ Trần Minh Nghĩa tốt nghiệp Thạc sĩ Y khoa tại Đại học Y Dược Huế. Với hơn 25 năm kinh nghiệm khám và điều trị trong lĩnh vực tim mạch cũng như quản lý bệnh viện, bác sĩ Nghĩa được đồng nghiệp và bệnh nhân đánh giá cao về chuyên môn y tế xuất sắc và sự tận tâm. Ông là Giám đốc chuyên môn tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng từ năm 2012, trước đó ông công tác tại Bệnh viện Điện Bàn – Quảng Nam.

Số năm công tác: 25 năm

Quá trình công tác:

  • Nguyên Bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Điện Bàn – Quảng Nam
  • 2012 – nay: Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng

Kinh nghiệm và dào tạo:

  • Tốt nghiệp Thạc sĩ Y khoa tại Đại học Y Dược Huế.
  • Có Chứng chỉ Quản lý bệnh viện do Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng cấp năm 2015