Dr

BS. PHẠM THỊ THANH HUYỀN

Quản lý chuyên môn Khoa xét nghiệm

BS. PHẠM THỊ THANH HUYỀN

Quản lý chuyên môn Khoa xét nghiệm

Bác sĩ Phạm Thị Thanh Huyền tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa và Thạc sĩ về Y học Chức năng tại Đại học Y Dược Huế. Với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Xét nghiệm Y học, Bác sĩ Huyền được đồng nghiệp và bệnh nhân đánh giá cao về chuyên môn y khoa cũng như cam kết nâng cao tay nghề với rất nhiều chứng nhận, bao gồm cả những chứng nhận về kiểm soát chất lượng nội bộ đối với xét nghiệm trong phòng thí nghiệm, an toàn sinh học trong phòng thí nghiệm và xét nghiệm vi sinh cơ bản, cùng những chứng chỉ khác.

Số năm công tác: 20 năm

Quá trình công tác:

  • Hiện tại: Kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực Xét nghiệm y khoa và hiện đang là Quản lý chuyên môn Khoa xét nghiệm

Kinh nghiệm và đào tạo:

  • Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa Đại học Y Dược Huế năm 2004.
  • Tốt nghiệp Thạc sỹ Y học chức năng Đại học Y Dược Huế năm 2011.
  • Chứng chỉ An toàn sinh học trong phòng thí nghiệm do Viện Pasteur cấp năm 2017
  • Chứng chỉ Ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm năm 2014
  • Chứng chỉ Xét nghiệm vi sinh cơ bản do Bệnh viện Chợ Rẫy cấp năm 2017.
  • Chứng chỉ Những vấn đề cơ bản trong đảm bảo chất lượng xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm chuẩn xét nghiệm HCM năm 2019
  • Chứng chỉ Quản lý bệnh viện do Viện đào tạo y học dự phòng và y tế công cộng – Đại học Y Hà Nội cấp năm 2020
  • Chứng chỉ Chẩn đoán điều trị bệnh lao 24 tiết do Bệnh viện Phổi trung ương cấp năm 2022