Dr

BS.CKI NGUYỄN NGỌC HOÀNG

Phó khoa Phẫu Thuật Gây Mê - Hồi Sức Tích Cực

BS.CKI NGUYỄN NGỌC HOÀNG

Phó khoa Phẫu Thuật Gây Mê - Hồi Sức Tích Cực

Bs. Nguyễn Ngọc Hoàng là Phó khoa Phẫu Thuật Gây Mê – Hồi Sức Tích Cực với 15 năm kinh nghiệm. Ông tốt nghiệp Đại học Y Dược Huế vào năm 2008 và có học vị Chuyên Khoa I Gây Mê Hồi Sức năm 2019 tại Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Trước đó, ông là Bác sĩ Gây Mê Hồi Sức tại Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán từ 2008 đến 2016. Hiện nay, ông là Phó khoa tại Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai. Bs. Nguyễn Ngọc Hoàng có kinh nghiệm đào tạo bồi dưỡng về gây mê hồi sức và quản lý bệnh viện, đảm bảo mang lại dịch vụ y tế chất lượng cho bệnh nhân.

Số năm công tác: 15 năm

Quá trình học vấn:

  • 2008, Bác Sĩ Y Khoa, Trường Đại Học Y Dược Huế
  • 2019, Chuyên Khoa I Gây Mê Hồi Sức, Đại Học Y Dược, tp. HCM

Quá trình công tác:

  • 2008 – 2016, Bác sĩ Gây Mê Hồi Sức, Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán
  • 2016 – đến nay: Phó khoa Phẫu Thuật Gây Mê – Hồi sức tích cực, Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai

Kinh nghiệm và đào tạo:

  • Bồi Dưỡng Sau đại học về gây mê hồi sức, 2010
  • Quản lý bệnh viện, 2020