Dr

BS. LÊ MẠNH HÙNG

Phó khoa Chẩn đoán hình ảnh

BS. LÊ MẠNH HÙNG

Phó khoa Chẩn đoán hình ảnh

Bác sĩ Lê Mạnh Hùng tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa, bằng Bác sĩ Chuyên khoa I và II về Chẩn đoán hình ảnh tại Đại học Y Dược Huế.

Với gần 20 năm kinh nghiệm trong ngành Chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ Hùng được đào tạo chuyên sâu về chụp cộng hưởng từ, siêu âm và đã hỗ trợ các bác sĩ lâm sàng đưa ra chẩn đoán chính xác nhất, đảm bảo phát hiện bệnh kịp thời.

Số năm công tác: 20 năm

Quá trình công tác:

  • Kinh nghiệm về Chẩn đoán hình ảnh: từ năm 2004 đến nay.
  • Giàu kinh nghiệm về: MRI, siêu âm…

Kinh nghiệm và dào tạo:

  • Tốt nghiệp Bác sỹ đa khoa Đại học Y dược Huế năm 2004
  • Tốt nghiệp Bác sỹ chuyên khoa I Chẩn đoán hình ảnh Đại học Y dược Huế năm 2012
  • Tốt nghiệp Bác sỹ chuyên khoa II Chẩn đoán hình ảnh Đại học Y dược Huế năm 2019
  • Giấy chứng nhận MRI năm 2013
  • Chứng chỉ Quản lý bệnh viện do Viện đào tạo y học dự phòng và y tế công cộng – Đại học Y Hà Nội cấp năm 2020
  • Chứng nhận đào tạo liên tục: Khám sàng lọc trước tiêm chủng và theo dõi, xử trí phản ứng sau tiêm chủng (24 tiết) từ ngày 11/01/2022 đến ngày 13/01/2022, cấp ngày 17/01/2022