Dr

BS. ĐINH VĂN TỴ

Trưởng Khoa Xét Nghiệm

BS. ĐINH VĂN TỴ

Trưởng Khoa Xét Nghiệm

Bs. Đinh Văn Tỵ, Trưởng khoa xét nghiệm với 37 năm kinh nghiệm. Tốt nghiệp Y khoa tại Đại học Y dược TP.HCM năm 1989. Trước đó làm Bác sĩ đa khoa tại Campuchia và Bệnh viện 7B Quân khu 7. Hiện nay, ông đảm nhận trách nhiệm tại Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai. Bs. Đinh Văn Tỵ có kiến thức và đào tạo đa dạng về quản lý bệnh viện và xét nghiệm, đảm bảo chất lượng và an toàn cho bệnh nhân.

Số năm công tác: 37 năm

Quá trình học vấn:

 • Bác sĩ Y khoa, Trường Đại học Y dược TP.HCM, 1989

Quá trình công tác:

 • 1986 – 1989, Bác sĩ đa khoa, Mặt trận 779, Campuchia
 • 1989 – 2015, Bác sĩ đa khoa; Trưởng khoa xét nghiệm Bệnh viện 7B Quân khu 7
 • 2015 – nay: Trưởng khoa xét nghiệm, Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai

Kinh nghiệm và đào tạo:

 • Quản lý bệnh viện, 2017
 • Lớp tập huấn an toàn truyền máu, 2013
 • Đánh giá nội bộ, xác định sự không phù hợp và cải tiến liên tục, 2018
 • Lớp tập huấn an toàn truyền máu, 2013
 • Nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm, 2017
 • Tư vấn xét nghiệm HIV, 2017
 • Đánh giá nội bộ, xác định sự không phù hợp và cải tiến liên tục, 2018