Dr

BS.CKII. NGUYỄN THỊ MỸ NƯƠNG

Trưởng khoa Nội tổng hợp

BS.CKII. NGUYỄN THỊ MỸ NƯƠNG

Trưởng khoa Nội tổng hợp

Bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Nương có hơn 20 năm kinh nghiệm trong công tác điều trị Nội khoa và hiện đang là Trưởng khoa Nội tổng hợp Bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc 2.

Số năm công tác: 20 năm

Quá trình công tác:

  • Từ 09/2006 – 08/2011: Bác sĩ điều trị tại khoa HSCC bệnh viện Thuận An, Bình Dương
  • Từ 09/2013 – 08/2016: Phó trưởng khoa Nội tổng hợp bệnh viện Thuận An, Bình Dương Từ 09/2018-08/2012: Trưởng khoa Nội tổng hợp bệnh viện Thuận An, Bình Dương
  • Từ 11/2019 – 06/2021: Bác sĩ điều trị khoa Khám Bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc 2
  • Từ 07/2021 – 03/2022: Phó trưởng khoa Khám bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc 2
  • Từ 03/2022 đến nay: Trưởng khoa Nội tổng hợp Bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc 2

Kinh nghiệm và dào tạo:

  • 2006: Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa – Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
  • 2013: Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa I Nội tiết Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
  • 2018: Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa II Nội tổng quát Học viện Quân Y
  • 2019: Nhận bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiêm vụ