Dr

BS.CKI. VŨ ĐĂNG CẢNH

Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh

BS.CKI. VŨ ĐĂNG CẢNH

Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh

Bác sĩ Vũ Đăng Cảnh tốt nghiệp ngành Bác sĩ Chuyên khoa I về Chẩn đoán hình ảnh của Đại học Y Dược TP.HCM vào năm 2019. Từ năm 2020, bác sĩ Cảnh đảm nhiệm vai trò Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước. Trước đó, bác sĩ Cảnh là bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, Phó trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Số năm công tác: 19 năm

Quá trình công tác: 

  • 2004 – 2010: Bác sĩ khoa chẩn đoán hình ảnh bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Nông
  • 2011 – 2020: Bác sĩ – Phó trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Nông
  • 3/2020 đến nay: Bác sĩ – Trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước

Kinh nghiệm và đào tạo:

  • 2004: Tốt nghiệp Y khoa trường đại học Tây Nguyên
  • 2005: Tốt nghiệp lớp chẩn đoán hình ảnh chương trình hợp tác đào tạo trong nước Việt Nam-Nhật Bản JICA
  • 2007 – 2008: Tốt nghiệp lớp chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh X-quang căn bản và CT-Scanner bệnh viện Chợ Rẫy- Tp.HCM
  • 2008:Tốt nghiệp lớp Siêu âm tổng quát và siêu âm sản phụ khoa
  • 2018: Tốt nghiệp lớp Nội soi dạ dày tá tràng bệnh viện Chợ Rẫy Tp.HCM
  • 2017 – 2019: Tốt nghiệp Chuyên khoa cấp I chẩn đoán hình ảnh tại Đại học Y Dược Tp.HCM