Dr

BS.CKI. NGUYỄN THỊ VÂN ANH

Phụ trách khoa Y học cổ truyền

BS.CKI. NGUYỄN THỊ VÂN ANH

Phụ trách khoa Y học cổ truyền

Bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh được đồng nghiệp và bệnh nhân đánh giá là người cầu tiến, cầu toàn, vui vẻ,hòa đồng và có trách nhiệm với công việc. Suốt hơn 8 năm công tác trong lĩnh vực y khoa, bác sĩ luôn chủ động nâng cao chuyên môn và hết lòng vì nbệnh nhân.

Số năm công tác: 8 năm

Quá trình công tác:

Kinh nghiệm và đào tạo:

  • 2010 – 2016: Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam
  • 2018 – 2019: Định hướng chuyên khoa PHCN đại học Y Hà Nội
  • 2019 – 2021: Chuyên khoa 1 – Đại học y Hà Nội
  • Đề tài khoa học: Đánh giá hiệu quả giảm đau của phương pháp cấy chỉ điều trị hội chứng thắt lưng hông.