Dr

BS.CKI. NGUYỄN THỊ THU HỒNG

Bác sĩ CKI - Chuyên khoa Sản phụ khoa

BS.CKI. NGUYỄN THỊ THU HỒNG

Bác sĩ CKI - Chuyên khoa Sản phụ khoa

Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hồng tốt nghiệp khoa Y trường Đại học Tây Nguyên vào năm 2002, sau đó nhận bằng Bác sĩ Chuyên khoa I về Sản phụ khoa tại trường Đại học Y Dược Tp.HCM vào năm 2014. Bác sĩ Hồng có hơn 20 năm kinh nghiệm trong chẩn đoán và điều trị nhiều bệnh lý sản khoa và phụ khoa, bao gồm cả các bệnh về vú. Bác sĩ cũng là chuyên gia tư vấn và cho lời khuyên về kế hoạch hóa gia đình.

Số năm công tác: 20 năm

Quá trình công tác:

Kinh nghiệm và đào tạo:

  • 2002: Tốt nghiệp Y khoa tại Đại học Tây Nguyên.
  • 2011: Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa I – Sản phụ khoa tại Đại học Y Dược TP.HCM.
  • 2010: Chứng chỉ Phẫu thuật xâm lấn tối thiểu tại Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM.
  • 2014: Chứng chỉ siêu âm sản phụ khoa tại Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM.