Dr

BS.CKI. NGUYỄN THANH HÙNG

Trưởng Khoa Liên chuyên khoa - Điều trị trong ngày

BS.CKI. NGUYỄN THANH HÙNG

Trưởng Khoa Liên chuyên khoa - Điều trị trong ngày

Bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng sở hữu bề dày kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực y khoa với hơn 15 năm công tác điều trị tại các bệnh viện lớn. Bác sĩ hiện đang là Trưởng Khoa Liên chuyên khoa – Điều Trị Trong Ngày tại bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long. Ông tốt nghiệp bác sĩ y khoa và có bằng Chuyên khoa I về Tai Mũi Họng tại Đại học Y Dược Cần Thơ.

Số năm công tác: 15 năm

Quá trình công tác: 

  • 2016 – 2017: Bác sĩ điều trị, trung tâm giám định y khoa thành phố Cần Thơ.
  • 2017 – 2020: Phó khoa Khoa Tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long.
  • 2020 – Hiện tại: Trưởng khoa Khoa Liên chuyên khoa – Điều trị trong ngày, Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long.

Kinh nghiệm và đào tạo:

  • 2005: Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
  • 2007: Định hướng chuyên khoa Tai Mũi Họng, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2013: Tốt nghiệp bác sĩ Chuyên khoa I – Tai Mũi Họng, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
  • 2017: Định hướng chuyên khoa tạo hình thẩm mỹ, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.