Dr

BS.CKI. NGUYỄN HỒNG THANH

Trưởng khoa Nội

BS.CKI. NGUYỄN HỒNG THANH

Trưởng khoa Nội

Bác sĩ Nguyễn Hồng Thanh tốt nghiệp bác sĩ y khoa tại Đại học Y Dược TP.HCM năm 2001. Cũng tại đây, ông lấy bằng Bác sĩ Chuyên khoa I về Nội khoa vào năm 2013. Từ năm 2020, bác sĩ Thanh là Trưởng khoa Nội tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước. Trước đó, ông có thâm niên 10 năm công tác tại Khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Số năm công tác: 22 năm

Quá trình công tác:

  • 2007 – 2008: Bác sĩ điều trị tại Khoa Nội Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Gia Lai
  • 2008 – 2017: Phó khoa Lão Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Gia Lai
  • 2018 – 2020: Bác sĩ khoa Nội – Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước
  • 2020: Được bổ nhiệm làm Trưởng khoa Nội Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước

Kinh nghiệm và đào tạo:

  • 2001: Tốt nghiệp Bác sĩ y khoa, Đại học Dược TP.HCM
  • 2013: Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa I – Khoa Nội tại Đại học Y Dược TP.HCM