Dr

BS.CKI. BÙI THANH SƠN

Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc

BS.CKI. BÙI THANH SƠN

Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc

Tốt nghiệp Đại học Y Dược TP.HCM với bằng Bác sĩ vào năm 2007, Bác sĩ Bùi Thanh Sơn tiếp tục đạt được bằng Chuyên khoa I về Nội Khoa tổng quát tại đây vào 2013. Với hơn 16 năm kinh nghiệm, bác sĩ Sơn hiện đang là Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu và Chống độc tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương.

Số năm công tác: 16 năm

Quá trình công tác:

  • 06/2016 – 03/2017: Bác sĩ Cấp cứu Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương.
  • 03/2017 – 09/2019: Giám đốc chuyên môn Phòng khám Hoàn Mỹ Vạn Phúc 2.
  • 10/2019 – 2020: Bác sĩ điều trị Phòng Khám Đa khoa Vạn Phước.
  • 06/2020 – nay: Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương.

Kinh nghiệm về đào tạo:

  • 2007: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.
  • 2013: Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa I chuyên ngành Nội tổng quát, Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh.
  • Chứng nhận “Bồi dưỡng sau đại học về Chẩn đoán hình ảnh” (2009).
  • Chứng nhận “Bồi dưỡng kiến thức về Y học gia đình” (2013).