Location

Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc

Tìm Bác Sĩ Chuyên Khoa
Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc được thành lập năm 2011, là một trong những bệnh viện chuyên khoa sản và nhi hàng đầu Việt Nam. Năm 2018, bệnh viện đã nhận được chứng nhận JCI – tiêu chuẩn vàng về chất lượng chăm sóc và sự an toàn của bệnh nhân. Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc cũng được công nhận bởi Ủy ban Kiểm định Công nghệ Sinh sản (RTAC) trong việc áp dụng và duy trì các tiêu chuẩn quốc tế về kỹ thuật sinh sản.

Dịch vụ của chúng tôi

hoanmy-plus
dropdown1

Bác Sĩ