kieng-gai-cham-vao-not-thuy-dau

25/08/2023

Kiêng gãi, chạm vào nốt thủy đậu là một trong những điều quan trọng nhằm trả lời cho câu hỏi “Bị thủy đậu kiêng gì?”