sot-xuat-huyet-lay-truyen-tu-nuoc-bot

24/08/2023

Virus sốt xuất huyết không có sẵn trong nước bọt nên không thể lây nhiễm qua đường này