sot-xuat-huyet-lay-truyen-tu-duong-ho-hap

24/08/2023

Vì virus không tồn tại trong không khí nên khả năng lây nhiễm bệnh sốt xuất huyết qua đường hô hấp là rất hiếm