sot-xuat-huyet-lay-truyen-qua-duong-tinh-duc

24/08/2023

Hiện nay chưa có nhiều bằng chứng về việc sốt xuất huyết có thể lây nhiễm qua đường tình dục