ai-co-the-bi-lay-benh-sot-xuat-huyet

24/08/2023

Ai cũng có thể bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết nhưng trẻ em sẽ có nhiều biến chứng nguy hiểm nếu nhiễm bệnh