sot-ret-ac-tinh

24/08/2023

Bệnh ác tính sẽ xuất hiện các biến chứng như hôn mê, rối loạn ý thức...