cap-cuu-tai-cho-cho-nguoi-soc-pahn-ve-bat-ngo

25/08/2023

Thực hiện cấp cứu khẩn cấp tại chỗ cho người bị sốc phản vệ bất ngờ