glucosamine-la-gi-1

29/08/2023

Glucosamine là một chất tự nhiên, một loại đường amino đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì sụn khớp