Đào tạo & Huấn luyện

Hoàn Mỹ là một tổ chức không ngừng học hỏi vì chúng tôi tin rằng việc phát triển mỗi thành viên sẽ giúp tổ chức lớn mạnh hơn và phục vụ khách hàng tốt hơn.

Chính vì vậy, đào tạo và huấn luyện luôn được Hoàn Mỹ ưu tiên hàng đầu. Không những thế, chúng tôi còn thành lập Học viện Hoàn Mỹ nhằm tối ưu hóa công tác giáo dục và đào tạo. Sứ mệnh của Học viện Hoàn Mỹ là xây dựng một đội ngũ chăm sóc sức khỏe tinh hoa nhằm mang lại những dịch vụ tốt nhất cho người bệnh bằng việc phát triển và cung cấp các chương trình đào tạo sáng tạo và đa dạng. Thông qua việc phát triển các cá nhân có năng lực và tập thể gắn kết, chúng tôi sẽ mang lại hiệu quả điều trị cao hơn và trải nghiệm tốt hơn cho người bệnh và cộng đồng.

Học viện Hoàn Mỹ cung cấp cấp các chương trình đào tạo chuyên nghiệp cho cả đội ngũ chuyên môn y khoa lẫn đội ngũ hỗ trợ. Ba chương trình đào tạo nền tảng bao gồm: chương trình “Xây dựng năng lực cá nhân” chương trình “Nâng cao năng lực chuyên môn” và chương trình “Năng lực tạo ảnh hưởng cho tổ chức”. Mỗi nhân viên Hoàn Mỹ đều phải hoàn thành các chương trình đào tạo này nhằm củng cố kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở nên chuyên nghiệp và thành công hơn trong ngành chăm sóc sức khỏe.

Mô hình đào tạo của Học viện Hoàn Mỹ rất đa dạng, bao gồm:

/images/20201118160000-icon-education-training-models-1.svg

Hội thảo trực tiếp

/images/20201118160000-icon-education-training-models-2.svg

Khóa học trực tuyến

/images/20201118160000-icon-education-training-models-3.svg

Hội thảo trực tuyến

/images/20201118160000-icon-education-training-models-4.svg

Học tập theo nhóm

Bên cạnh Học viện Hoàn Mỹ, Văn phòng Y khoa của Tập đoàn Hoàn Mỹ cũng thường xuyên tổ chức những chương trình đào tạo và huấn luyện cụ thể cho đội ngũ chuyên môn trong toàn hệ thống với những định hướng như:
/images/20201118160000-icon-areas-1.svg
Quản lý chất lượng bệnh viện và an toàn người bệnh
/images/20201118160000-icon-areas-2.svg
Hệ thống Quản lý, Ngăn ngừa và Kiểm soát Nhiễm khuẩn
/images/20201118160000-icon-areas-3.svg
Nâng cao chất lượng điều trị tại khoa Hồi sức tích cực.
/images/20201118160000-icon-areas-4.svg
Các chương trình đào tạo các chuyên ngành Y - Dược chuyên biệt
/images/20201118160000-icon-areas-5.svg
Xây dựng nền tảng kiến thức và kỹ năng cơ bản về nghiên cứu khoa học