Amyloidosis

21/06/2023

Amyloidosis là một đội bệnh đã lâu đã được biết tới với biểu hiện là một loại loãng protein nguy hiểm. Bệnh amyloid gel sẽ đặt như một lớp dày xung quanh các tế bào cơ bản và các cơ quan khác trong cơ thể. Bệnh này, khi được nhận thức, thông thường là do một số nguyên nhân tuyên truyền như : Bên trong các bệnh thể xác định, một số lỗi chẩn đoán như bệnh thận, rối loạn chuyển hóa trong sức khỏe tim mạch, các số liệu đo kiểm tra và thử nghiệm là trung bình, và có thể một số trường hợp không thể xác định được nguyên nhân.Vì vậy, nếu bạn hoặc người thân

*Please note that the information provided in the article is for reference purposes only. It is essential to consult a doctor before applying any of the suggestions mentioned.